Houtkanten zijn een belangrijk element in het landschap. Ze kunnen hun rol maar optimaal waarmaken bij een regelmatig onderhoud.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen werkt al enkele jaren samen met vele partners aan het project "Energiek Landschap". Hierin zoeken we een manier om hakhoutbeheer terug in de praktijk te brengen op een ecologisch én economisch interessante manier. Een eerste pilootproject werd enkele jaren geleden in Bocholt opgestart.

Via het PDPO project Hagehelden werden vanaf 2015 de ervaringen in vijf gemeenten uitgerold. Er werd gezorgd voor draagvlak en een visieplan voor het toekomstige beheer van de houtkanten in de gemeenten. Meer info vind je hier .


Een nieuwe kijk op oude landschapselementen: Energieke houtkanten

In ons landschap vinden we op tal van plaatsen houtkanten, rijen bomen en struiken langsheen wegen en velden. Vroeger werden ze intensief gebruikt: men oogstte er elke 7 à 9 jaar hout uit om o.a. de bakoven warm te stoken. Uit de afgekapte stronken groeiden nieuwe twijgen, die uitgroeiden tot grote takken...die weer opnieuw geoogst werden. Dit cyclisch proces van kappen en hergroei wordt hakhout genoemd. Eigenlijk is hakhout een vorm van snoeien.

Dit gebruik is de laatste decennia verdwenen doordat men goedkopere en gemakkelijkere brandstoffen zoals aardolie en aardgas ging gebruiken. Jammer, want heel wat dieren en planten voelden zich thuis in een hakhoutlandschap.

Meer informatie over hakhoutbeheer vind je hier.

Op dit moment proberen we in verschillende gemeenten het hakhoutbeheer van houtkanten te herintroduceren via het project Energieke houtkanten. Meer info over projecten in jouw buurt vind je hier.