Hakhoutbeheer

Waarom paste men vroeger hakhoutbeheer toe?

Rondom akkers markeerden houtkanten de eigendom, maar ze dienden ook als windscherm, om vee uit de akker te houden en voor drainage van de bodem.

Door ze om 7-10 jaar in hakhout te zetten had men een constante stroom aan brandhout voor de bakoven en geriefhout.

In het lespakket (3e graad lager onderwijs) ‘Houtkanten beleven’ maken kinderen terug kennis met houtkanten en hun gebruik.

Ze gaan in de buurt van de school houtkanten oogsten, om met het geoogste hout een mobiele bakoven te stoken, waar ze hun eigen broodjes in bakken. Net als vroeger.


Meer info over het lespakket vind je hier.